Trạm Dịch Vụ V23 Hưng Yên
Địa chỉ: đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Trạm Dịch Vụ V23 trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên là điểm dừng chân đầu cao tốc, các bạn có thể nghỉ ngơi ăn uống, đi vệ sinh, đi mua sắm