Logo
Logo
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KHO
Jun
24
2017

Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương 
Địa chỉ: TĐS 303, TBĐS 22, Long Bình, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tuyển kế toán tổng hợp.
Mar
29
2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kế toán

Số lượng: 02 nữ.

Mô tả công...

Về đầu trang